การรับรองคุณภาพ

เครื่องกรองน้ำอัลว่า ได้รวบรวมเทคโนโลยีการกรองน้ำล้ำสมัยไว้หนึ่งเดียว เพื่อคุณภาพมาตรฐานน้ำดื่มสูงสุด

ระบบกรองน้ำของเราได้รับการทดสอบ และรับรองโดยองค์กรมาตรฐานชั้นนำของโลก

 

NSF/ANSI

  องค์กรทั้งสองกำหนดและควบคุมมาตรฐานด้านความปลอดภัยแห่งชาติและสากล:

  • นี่คือมาตรฐานสำหรับระบบบำบัดน้ำทางจุลชีววิทยาด้วยแสงอุลตร้าไวโอเล็ต (ultraviolet microbiological water treatment system) ระบบ Firewall ของอัลว่าได้รับกสนรับรองว่าตรงตามมาตรฐาน Class A (40,000 uwsec/cm2) ออกแบบมาเพื่อการฆ่าเชื้อโรค และกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในน้ำ เช่น แบคทีเรียและไวรัส จนอยู่ในระดับที่ถือว่าปลอดภัย
  • NSF/ANSI Standard P231: USEPA Standard คือมาตรฐานสำหรับเครื่องกรองน้ำทางจุลชีววิทยา (Microbiological Water Purifiers)

IAMPO R&T

เครื่องกรองน้ำอัลว่า ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก IAPMO; The International Association of Plumbing and Mechanical Officials ตามมาตรฐาน NSF/ANSI 42, 53, 55 Class A, 372 และ P231 IAPMO เป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานน้ำ เครื่องยนต์ ไฟฟ้า และอาหาร ตามมาตรฐานสูงสุดด้านสาธารณสุข ความปลอดภัยและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (APAC) และละตินอเมริกา

WRAS

เครื่องกรองน้ำอัลว่า ได้รับการรับรองจาก Water Regulations Advisory Scheme (WRAS) แห่งสหราชอาณาจักร โดยเป็นการทดสอบคุณภาพน้ำ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัสดุและชิ้นส่วนของเครื่องกรองน้ำตรงตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ทั้งนี้ WRAS มีเป้าหมายเพื่อการป้องกันน้ำเสีย การบริโภคน้ำอย่างไม่เหมาะสม การใช้น้ำในทางที่ผิด การวัดคุณภาพน้ำไม่ถูกต้องหรือการปนเปื้อนของน้ำ ด้วยการกำหนดและบังคับใช้มาตรฐานทั้งในระดับชาติและระดับสากล

มาตรฐานความปลอดภัย ETL/UE

เครื่องกรองน้ำอัลว่าได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดจากหน่วยงานรับผิดชอบของอเมริกาเหนือและยุโรป

  • ETL Certificate คือ การรับรองว่าโรงงานผลิตตรงตามมาตรฐานของอเมริกาเหนือ
  • UE Certificate คือ เครื่องหมายรับรองของสหภาพยุโรป ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตตรงตามข้อกำหนดในกฎหมายด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป ดังนั้น จึงผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย CE

ISO9001 – ระบบการจัดการคุณภาพ

ISO9001 คือมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สำหรับองค์กรที่มีการจัดการอย่างดี มีการนำหลักการการจัดการคุณภาพมาใช้ในการดำเนินงานของบริษัท เป็นเครื่องหมายที่ทำให้มั่นใจว่า องค์กรมีระบบและกระบวนการที่สามารถมอบคุณภาพ และการบริการที่ดีให้ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยองค์ประกอบพื้นฐานของมาตรฐานนี้ให้ความสำคัญต่อลูกค้า การควบคุมด้านการบริหารจัดการและการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และวัฒนธรรมองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

WEEE (เฉพาะ EU เท่านั้น)

เครื่องกรองน้ำอัลว่าได้รับความคุ้มครองภายใต้คำสั่ง Waste Electrical and Electronic (WEEE) (2002/96/EC) สัญลักษณ์นี้หมายความว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะทั่วไป/ขยะจากครัวเรือน

RoHS

เครื่องกรองน้ำอัลว่าได้มาตรฐาน EC (2002/95/EC) ที่จำกัดการใช้สารอันตรายบางอย่างในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า (RoHS)