สุขภาพ

การปนเปื้อน

Microplastic

เสียรสชาติ น้ำดื่มบรรจุขวดบางยี่ห้อ ถูกเก็บไว้นาน สูงสุด 2 ปี ทำให้รสชาติเปลี่ยนไป