ประหยัด คุ้มค่า

ด้วยเทคโนโลยีการกรองน้ำอันล้ำสมัยรวมในหนึ่งเดียว การกรองน้ำดื่มสะอาดไม่ยุ่งยากอีกต่อไป

ซื้อ 1 ครั้ง ใช้ได้ไม่จำกัด และยัง รักษาสิ่งแวดล้อม

รับประกันระบบการกรองที่มีคุณภาพและดีเยี่ยม

การป้องกันเชื้อโรคจากการสัมผัสเครื่องภายนอก

ได้รับการรับรองที่มีมาตรฐานขั้นสูง

รสชาติน้ำที่ดี

คุณสมบัติขั้นสูง

สะดวกสบาย

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คุ้มค่า

สามารถดื่มน้ำได้อย่างไม่จำกัด

คุ้มค่า! เมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นๆ

  • ค่าน้ำดื่มของเครื่องกรองน้ำอัลว่า เฉลี่ยอยู่ที่ 68 สตางค์ ต่อน้ำ 1 ลิตร
  • ช่วยประหยัดเงินซื้อน้ำดื่ม เฉลี่ยปีละกว่า 80,000 บาท (สำหรับครอบครัวขนาด 8 คน)
จำนวนคนในบ้าน / การบริโภคน้ำ ครอบครัวขนาด 4 คน ครอบครัวขนาด 8 คน
ดื่มน้ำ 3 ลิตร / คน ใน 1 วัน 12 ลิตร 24 ลิตร
ดื่มน้ำต่อปี (ลิตร) 4,380 ลิตร 8,760 ลิตร
เฉลี่ยราคาน้ำดื่มทั่วไป 10 บาท / ลิตร / ปี 43,800 บาท 87,600 บาท
เฉลี่ยราคาน้ำดื่มจากอังว่า รุ่น Counter Top 2,978 บาท 5,956 บาท
ประหยัดได้ / ปี 40,822 บาท 81,644 บาท